DUAKLIR GENUAIR - ACLIDINIUMBROMID, FORMOTEROLFUMARATDIHYDRAT - MEDICINER
Huvud / mediciner / 2021

Duaklir Genuair - aclidiniumbromid, formoterolfumaratdihydratRedaktionen
Noroxin - Bipacksedel
Noroxin - Bipacksedel
Duaklir Genuair - aklidiniumbromid, formoterolfumaratdihydrat - Informationsblad: indikationer, effekt, användningsmetod, varningar, graviditet, amning, biverkningar, kontraindikationer, interazoner