MORöTTER OCH DIABETES - DIET
Huvud / diet / 2021

Morötter och diabetesRedaktionen
Noroxin - Bipacksedel
Noroxin - Bipacksedel
Morötter och glykemiskt index. Morötter och diabetes: kan diabetikerens kost innehålla morötter? Tips för konsumtion