ALFUZOSIN: BIVERKNINGAR OCH KONTRAINDIKATIONER - MEDICINER
Huvud / mediciner / 2021

Alfuzosin: biverkningar och kontraindikationerRedaktionen
Flixotide - Bipacksedel
Flixotide - Bipacksedel
Alfuzosin: varningar om användning, dosering, administreringssätt, biverkningar och kontraindikationer. Användning av Alfuzosin under graviditet och amning