COCCIGODYNIA - TRAUMATOLOGI

CoccigodyniaRedaktionen
Flixotide - Bipacksedel
Flixotide - Bipacksedel
Vad är coccydynia och hur det manifesterar sig. Möjliga orsaker till smärta i svanskotan. Diagnostisk väg och terapeutiska lösningar